Fuglevik

Fugleviklia Velforening

Logg deg inn og få utvidet tilgang!

VELKOMMEN TIL FUGLEVIKLIA VELFORENING!

Brygge

Fugleviklia Vel er en velforening for hytteeiere og fastboende som har eiendommer på Fuglevik på Jeløya utenfor Moss. Området, som ligger ved Ramberg-bukten i Oslofjorden, er et tradisjonsrikt ferie-, fritids- og boligområde.

Foreningen har som mål å forvalte medlemmenes interesser på best mulig måte. Foreningens primæransvarer å lede saker av felles interesse og stå for vedlikehold av de private veiene i området.

Flere opplysninger finnes under "Om Fugleviklia Vel".

Logg inn

Siste 5 nyheter fra styre

logo

Innkalling til årsmøte 2017
Innlagt 2017-04-19 21:46:35

Årsmøtet i Fugleviklia Vel avholdes på stranda lørdag 13. mai ca kl 12 etter årsmøtet til Fuglevikbryggen. Agenda og dokumenter for møtet finnes på Velets hjemmeside under Periode Rapporter. Etter møtet blir det dugnad som vanlig. Vel møtt!

logo

Regnværet i uke 35 gjorde skade på den nyrenoverte vei B
Innlagt 2015-08-28 08:43:16

Styret har fått rapport om at regnværet denne uken førte til at noen av dreneringsrørene ikke tok av alt vannet som kom, og dette førte til at vann flommet over og skadet deler av vei B. Styreleder er nå i kontakt med Juliussen Anlegg AS som vil gjøre en befaring kommende mandag 31 august for å planlegge utbedringen.

logo

Varslet vedlikehold av vei B gjennomført i uke 34, 2015
Innlagt 2015-08-27 10:50:41

Oppdraget for vedlikehold av vei B i 2015 ble gitt til firmaet Juliussen Anlegg AS, og ble gjennomført i uke 34. Det er nå grøftet og lagt nye gjennomføringsrør flere steder for å holde kontroll på vann ved store nedbørsmengder. Forhåpentligvis blir dette bra for mange år fremover. Det vil imidlertid forutsette at gjennomføringsrør holdes åpne. Styret anmoder derfor alle som går på veiene å kaste et blikk på disse rørene, og fjerne eventuelle blokkeringer slik at vann lett kan passere. Lykkes vi med å unngå at rørene er tette vil det nå fungere fint.

logo

Regler for bålet på stranden
Innlagt 2015-05-04 15:46:20

På siste årsmøte ble det bestemt at Fugleviklia Vel skal ha ansvaret for bålet på stranden. Som sikkert alle registrerte så vokste fjorårets bål seg så stort at det ble nesten umulig å brenne det. Sent på høsten ble det imidlertid tent, og det endte med utrykning av brannvesenet. Vi ser det derfor nødvendig å komme med noen regler for bålplassen, og som vi håper alle vil respektere slik at vi forhåpentligvis kan tenne bål både ved St.Hans og Olsok. Regler: 1. Bålplassen er markert med steiner, og bålet skal ikke vokse ut over denne markeringen. 2. På bålet legges kun kvister og småtrær. 3. Gamle kjøkkeninnredninger, hagemøbler etc skal ikke legges på bålet. Dette kan evt kastes i container på dugnaden eller kjøres til Solgården avfallsplass. Det anbefales også at man kan brenne kvister o.l. på egen tomt om høsten (etter 15.sept), men husk da å melde fra til brannvesenet på forhånd. Einar Tore Moe Styreleder

Veiprosjekt våren 2015
Innlagt 2015-02-24 19:59:40

Til alle medlemmer Rapport fra Veikomiteen høsten 2014 avdekket et behov for oppgraderinger av veiene B og C (se vedlegg). Kostnadsbudsjetter for vei B og C er henholdsvis ca kr 55.000 og ca kr 45.000. Styret ønsker å gjennomføre dette prosjektet våren 2015, slik at veiene er i orden til sommeren. Kostnadene til denne oppgraderingen faktureres alle medlemmer i henhold til vedtatt nøkkel senere i vår. Dette blir en betydelig og forhåpnetligvis varig forbedring, og vil også innebære en vesentlig kostnad, spesielt for de øverste hyttene ved vei C hvor estimert kost er ca kr 6.750,-. Styret v/Einar Tore Moe

Lese mer
  
� 2013 by Finnesand Data. All rights reserved.