Fuglevik

Fugleviklia Velforening

Logg deg inn og få utvidet tilgang!
Rosehagen.png

Om Fugleviklia Velforening

Fugleviklia Vel er en velforening for hytteeiere og fastboende som har eiendommer på Fuglevik på Jeløya utenfor Moss. Området, som ligger ved Ramberg-bukten i Oslofjorden, er et tradisjonsrikt ferie-, fritids- og boligområde.

Foreningen har som mål å forvalte medlemmenes interesser på best mulig måte. Foreningens primæransvar er å lede saker av felles interesse og stå for vedlikehold av de private veiene i området.

Foreningen har 60 medlemmer og flertallet av medlemmene er hytteeiere.

Foreningen jobber for at alle skal trives best mulig i området. Godt vedlikeholdte veier og tilrettelagt sommerrenovasjon med god kapasitet er eksempler på praktiske forhold som skaper trivsel. Andre sosiale tiltak som klipping av ballslette og årlig sammenkomst for barna er med på å skape møteplasser og samhold.

Medlemmene betaler inn årlige avgifter for å dekke utgiftene til vedlikehold av veier og generell drift av foreningen.

Hele området forvaltes med varsomhet på grunn reguleringsbestemmelsene i området og naturreservatet som ligger rett ved det nordre bryggeanlegget. I reservatet finnes det en rekke fuglearter.

Jeløya beskrives ofte som Oslofjordens perle. Foreningen ønsker å bidra til å bevare områdets særpreg slik det har fremstått i årevis.

Kontakt i Fugleviklia Velforening

empty-img

Styreleder

Jørgen Vanem, Vanemveien 70, 1599 Moss
Telefon(er): 911 62348
Email: torfest@yahoo.no
  
© 2024 by Kåre Finnesand. All rights reserved.