Fuglevik

Fugleviklia Velforening

Logg deg inn og få utvidet tilgang!
Fuglevikbrygge.png

Dugnad

Hver sommer arrangeres dugnad i samarbeid med AL Fuglevikbryggen med faste oppgaver og hyggelig samvær med barna på ettermiddagen.

Området er værhardt og hvert år er det behov for rydding, klipping og generelt vedlikehold av området.

For å holde driftskostnadene nede er det viktig at alle stiller opp på den årlige dugnaden.

  
© 2024 by Kåre Finnesand. All rights reserved.